Doar un alt blog scris de flu.

Blog de mediocru

Ce sa mai ascultam? Regina Spektor!

July 25, 2007 | muzica | 1:52 pm | Comments [0] |

Apres Moi, le deluge, after me comes the flood…


No Comments »


No comments yet.

Leave a comment